0 / 37

Maudsley Obsesif-Kompulsif Testi

Maudsley Obsesif-Kompulsif Ölçeğii bireylerdeki takıntı ve zorlantıyı test etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Kişiyi zorlayan ve tekrar eden rahatsızlık verici düşünceleri tespit etmek ve fikir edindirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıdaki cümlelerden sizi yansıtanlarda “EVET” yansıtmayanlarda “HAYIR” kutucuğunu işaretleyiniz. Lütfen cevaplamadan önce soruları dikkatlice ve sonuna kadar okuyunuz. Tereddüt ettiğiniz sorularda “EVET” seçeneğini işaretleyiniz. Test sonuçları tıbbi sonuçlara işaret etmemektedir. İlgili test farkındalık yaratmak amaçlı yayımlanmakta olup tek başına “tanı” niteliği taşımamaktadır.