0 / 20

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Beck Umutsuzluk Ölçeği kişilerin geleceğe dair olumsuz bakış açısının değerlendirildiği bir ölçektir.

Test 20 sorudan oluşmaktadır. Lütfen her bir soruyu sonuna kadar okuyarak EVET veya HAYIR seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Test sonuçları tıbbi sonuçlara işaret etmemektedir. İlgili test farkındalık yaratmak amaçlı yayımlanmakta olup tek başına “tanı” niteliği taşımamaktadır.