Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları 

www.neopsikolog.com internet sitesi bundan sonra kısaca “NEOPSİKOLOG” olarak, işbu sözleşmenin taraflarından www.neopsikolog.com internet sitesindeki içeriği kullanmak üzere üye olarak veya olmayarak hizmet alan gerçek veya tüzel kişiler kısaca “DANIŞAN” olarak, DANIŞAN’ların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman danışmanlar ise kısaca “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

 

2. Tanımlar 

DANIŞAN: NEOPSİKOLOG’a ait platformlarda, randevu öncesinde bilgilerini doldurmuş ve 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, danışmanlık hizmeti alım sözleşmesini kabul ederek NEOPSİKOLOG hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişileri

DANIŞMAN: NEOPSİKOLOG’a ait platformlarda danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, işbu DANIŞMAN kayıt sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu NEOPSİKOLOG tarafından kabul edilmesi halinde NEOPSİKOLOG üzerinden hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişileri

KULLANICI  SÖZLEŞMESİ: DANIŞAN’ların üye olmadan önce onayladıkları sözleşmeyi

DANIŞMAN KAYIT SÖZLEŞMESİ: NEOPSİKOLOG’a ait platformlar vasıtasıyla hizmet sunmak amacıyla  danışmanların kayıt öncesi onayladıkları sözleşmeyi

PLATFORM: www.neopsikolog.com adlı web sitesi ve uygulamalarını

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICISI: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’yi

KİŞİSEL BİLGİ: NEOPSİKOLOG tarafından hazırlanan GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamında mevzuata uygun olarak işlenen ve muhafaza edilen üyenin elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, NEOPSİKOLOG’a ait platformların hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb bilgileri.

İÇERİK:  NEOPSİKOLOG platformlarında yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade etmektedir.

 

3. Genel Hükümler

1. NEOPSİKOLOG platformlarında danışmanlık hizmeti almaya başlamadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, hizmet almak için başvuru sürecini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

2. Aşağıdaki hak ve yükümlülükler DANIŞAN için geçerlidir.

3. NEOPSİKOLOG, online psikolojik danışmanlık hizmeti vermek isteyen yetkin ve alanında uzman danışmanlar ile psikolojik destek ihtiyacı olan kişileri bir araya getirir ve iletişim, randevulaşma, ödemelerin alınması ve görüntülü görüşme ortamının sağlanması konularında aracılık hizmet verir.

4. NEOPSİKOLOG platformu üzerinden sunulan online psikolojik danışmanlık hizmeti zaman, mekan veya maddi olarak yüz yüze danışmanlık alma imkanı olmayanlar veya almayı tercih etmeyenler için internet üzerinden video görüşmesi yaparak bir psikolojik danışmandan bu hizmetin alınmasını sağlar. NEOPSİKOLOG platformu üzerinden planlanarak yapılan bu görüşmelerde yüz yüze yapılan danışmanlıklardaki tüm etik ve bilimsel kurallara uymak şartı vardır fakat yüz yüze yapılan danışmanlığın yerini tutmaması olasılığı vardır. Psikolojik danışmanlıktan alınan verim kişiye özeldir bu nedenle ölçülmesi mümkün değildir.

 5. Online danışmanlık hizmeti bir tıbbi tedavi hizmet değildir. Ruh hastalıkları ile ilgili teşhis ve tedavi amacı yoktur. İlaç tedavisine başlama, değişiklik yapma, doz ayarlama ve tedaviyi bıraktırma gibi bir amacı yoktur. DANIŞMAN bu konuda tavsiye veremez ve DANIŞANlarına reçeteli/reçetesiz ilaç veremez. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde NEOPSİKOLOG, DANIŞAN veya 3. kişiler nezdinde gerçekleşecek her türlü sorumluluk DANIŞMAN’a aittir ve bu sebeplerden ötürü NEOPSİKOLOG hiçbir surette ve şartta sorumlu tutulamaz.

6. NEOPSİKOLOG platformları üzerinden hizmet alan DANIŞAN’lar 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olduğunu ve kendi kararlarını alıp uygulamasına engel olabilecek bir durumda olmadığını kabul etmiştir. Görüşme içinde DANIŞMAN buna aykırı bir durum tespit ederse görüşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu sebeple sonlandırılan görüşmelerde danışmanlık ücreti iadesi yapılmaz.

7. NEOPSİKOLOG platformları üzerinden hizmet alan DANIŞAN ağır ruhsal bozukluğu, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorunları ve intihar düşüncesi içinde olmadığını ve yasalara göre suç içeren durumlar içinde bulunmadığını kabul eder. DANIŞAN’ın bu konularda danışmanı yanıltması, yanlış bilgi vermesi ya da gizlemesi durumunda DANIŞMAN ve NEOPSİKOLOG sorumlu tutulamaz. Buna aykırı bir durum DANIŞMAN tarafından tespit edilirse DANIŞMAN görüşmeyi kesme, danışmanlık ücretini iade etmeme ve gerektiğinde NEOPSİKOLOG ile yasal otoritelere bilgi verme hakkına sahiptir.

8. Online psikolojik danışmanlık hizmeti kişiye özeldir. Satın alınan hizmetler bir başkasına devredilemez. Bir başkası adına üye olunamaz, psikolojik danışmanlık için randevu alınamaz. Aile danışmanlığı, çift terapisi, çocuk terapisi vb. gibi konularda görüşmeye birden fazla kişi katılabilir, bu gibi durumlarda görüşmeye ek olarak katılanların sorumluluğundan görüşmeye başvuran ve formu dolduran katılımcı sorumludur. Aynı kişiye ait birden fazla hesabın mevcudiyeti NEOPSİKOLOG tarafından fark edilirse bilgi vermeksizin hesaplar kapatılır.

9. NEOPSİKOLOG üzerinden online psikolojik danışmanlık hizmeti randevusu alınırken girilen telefon, e-mail adresi gibi bilgiler eksiksiz girilmelidir. Bu bilgilerin hatalı girilmesinden kaynaklı aksaklıklardan NEOPSİKOLOG sorumlu değildir. Ayrıca, herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; NEOPSİKOLOG söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazasına ilişkin tüm önlemleri aldığını, web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası aracılığıyla beyan etmiştir ve DANIŞAN’lar işbu belgeyi okuyup kabul etmiştir.

10. NEOPSİKOLOG platformları üzerinden yapılan görüşmelerde DANIŞAN’lar randevu formunu doldururken rumuz kullanabilirler. Bu sayede online psikolojik danışmanlık hizmeti anonim olarak alınabilir. Ödeme için istenen bilgiler sadece ödeme hizmet sağlayıcısı tarafından görülür.

11. NEOPSİKOLOG platformlarına üye olmuş veya hizmet almış kişiler girdikleri iletişim bilgilerinin NEOPSİKOLOG tarafından kampanya, kupon,  duyuru, bilgilendirme amaçlı kullanabileceğini kabul eder.

12. DANIŞAN’lar üyelik bilgilerinin güvenliklerinden sorumludur, üyelik giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşamaz. Giriş bilgilerinin ihmal nedeniyle üçüncü şahısların eline geçmesi sonucunda oluşacak zarardan NEOPSİKOLOG sorumlu tutulamaz. Üyelik için yapılacak tüm işlemler bizzat üye tarafından yapılmalıdır. Üyelik hesabında yapılacak tüm değişiklikler DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

13. Online danışmanlık hizmeti seansları görüntülü (video seans) olarak gerçekleşebilir, video seansta DANIŞAN istediği zaman kamerasını kapatarak sadece sesli olarak seansa katılabilir. Seans süresi 50 (elli) dk dır.

14. NEOPSİKOLOG üye seçiminde karar verici tek taraftır. Dilediği üyelikleri kabul ederek dilediği üyelikleri sonlandırabilir veya kısıtlayabilir. DANIŞAN da üyeliğini istediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

15. DANIŞAN rumuzunu belirlerken ve düzenlerken yasal mevzuata, etik kurallara ve üyelik sözleşmesine uygun davranmayı kabul eder.

16. Sistemdeki hizmet veren tüm danışmanlar sisteme kayıt olmak için diploma, cv ve sertifikalarını ibraz ettikten sonra bir eleme süreci sonunda sisteme dahil edilir. Ancak madde 3.4’te de belirtildiği gibi online psikolojik danışmanlık hizmetinden alınan verim kişiye özeldir bu nedenle garanti verilemez. İstenen verimin alınamaması durumunda NEOPSİKOLOG sorumlu tutulamaz.

17. NEOPSİKOLOG platformları üzerinde listelenen danışmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, tecrübe, ünvan vb.) DANIŞMAN tarafından NEOPSİKOLOG ile paylaşılır ve bu bilgilerin DANIŞMAN’ın kendisi tarafından hatalı verilmiş veya güncelliği yitirmiş olması mümkündür. Bu nedenle NEOPSİKOLOG bu bilgilerin doğruluğunu garanti edemez. Hata tespit edilip bildirildiğinde düzeltme yapılacağını garanti eder.

18. DANIŞAN, DANIŞMAN’ın yetkinliği ve uzmanlığının tespiti konusunda sorumludur. DANIŞAN bir görüşme sırasında herhangi bir şüpheye düştüğünde görüşmeyi bitirme hakkına sahiptir. Bu şekilde bir görüşme sonlandırma durumunda NEOPSİKOLOG’a destek kanallarından (telefon, mail) bilgi vermelidir.

19. NEOPSİKOLOG platformları bünyesinde hizmet veren danışmanların verdiği bilgi, tedavi tavsiyeleri ya da önerecekleri ürün, DANIŞMAN veya kurumlar NEOPSİKOLOG tarafından tavsiye edilmiş veya onaylanmış sayılmaz. Bu nedenle NEOPSİKOLOG danışmanın verebileceği tavsiyelerden doğabilecek, danışanların görebileceği muhtemel zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

20. NEOPSİKOLOG platformları üzerinden yapılan danışmanlık görüşmelerinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan DANIŞMAN sorumlu değildir. Teknik aksaklık oluşması durumunda kalan süre daha sonra tamamlanabilir.

21. NEOPSİKOLOG, platformlarında geliştirme ve güncelleme yaptığı takdirde geçici olarak DANIŞAN ve DANIŞMAN’ın kullanımına kapatabilir. Ayrıca öncesinde haber vermek şartıyla hizmetlerini tamamen durdurma hakkına da sahiptir. DANIŞAN’lar ücretini ödediği hizmeti alma hakkını her zaman elinde tutar.

22. NEOPSİKOLOG platformlarına DANIŞAN veya DANIŞMAN tarafından yüklenen her türlü bilgi, doküman, yazı ve görüntü gibi kaynakların yasal sorumluluğu DANIŞAN ve DANIŞMAN'a aittir. Anonim veya görünür olarak yapılan paylaşımlarda sorumluluk paylaşım yapana aittir. DANIŞAN ve DANIŞMANLAR tarafından suç teşkil edecek, yasalara aykırı ve NEOPSİKOLOG platformlarının amacı dışında bilgi yayınlayamaz ve iletemezler.

23. NEOPSİKOLOG platformunda yayınlanan teste veya testlere katılım sağlanması halinde, test sonuçları, sistem tarafından otomatik olarak belirlenip, site yöneticisi aracılığı ile danışmanlar ile paylaşılmak üzere saklanmaktadır. NEOPSİKOLOG platformu bu test sonuçlarından doğabilecek hiç bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

24. NEOPSİKOLOG platformunda Soru Sor alanından sorulmuş olan sorular site yöneticisi tarafından incelendikten sonra uygun görülmesi halinde danışmanlar ile paylaşılması ve danışman tarafından cevaplanması halinde "soru sor" alanında halka açık şekilde listelenir. NEOPSİKOLOG platformu soru ve cevaplardan doğabilecek hiç bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

25. NEOPSİKOLOG platformunda bulunan DANIŞAN’ların kendi istekleri dahilinde DANIŞMANLAR ile başlatmış oldukları mesajlaşmalar/yazışmalar tamamen DANIŞAN ve DANIŞMAN sorumluluğundadır ve özel bilgi paylaşılması NEOPSİKOLOG platformu tarafından uygun bulunmamaktadır. Yapılan mesajlaşmalar/yazışmalar “Mesajlasmalar sistem geliştirmesi ve olası problemlerin çözümleri için gerektiğinde kontrol edilmesi amacı ile saklanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız.” notu ile ayrıca vurgulanmaktadır. DANIŞAN ve DANIŞMAN tarafından suç teşkil edecek, yasalara aykırı ve/veya NEOPSİKOLOG platformlarının amacı dışında bilgi yayınlayamaz ve iletemez. NEOPSİKOLOG platformu bu mesajlaşma ve/veya yazışmalardan doğabilecek hiç bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

26. Online psikolojik danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesince gerçekleştirilmektedir. Danışana ait bilgiler gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Gerçekleştirilen görüntülü veya sesli görüşmeler kayıt edilemez, dinlenemez. Görüşmeler gözlem altında yapılamaz. Bu nedenle NEOPSİKOLOG platformları üzerinden planlanan online psikolojik danışmanlık seansları süresinde gerçekleşen iletişimin içeriği hakkında hiçbir sorumluluğu yoktur.

27. Belirtilen danışmanlık ücretleri danışmanlar tarafından belirlenmektedir ve DANIŞMAN istediği zaman ücreti değiştirebilmektedir. Ayrıca DANIŞMAN dilediği zaman indirim kuponu oluşturup belirlediği kanallardan DANIŞAN’ları ile bu indirim kuponlarını paylaşabilir.

28. NEOPSİKOLOG veya DANIŞMAN tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti DANIŞAN’a iade edilir.

29. Danışanın online psikolojik danışmanlık seansına geç kalması durumunda DANIŞAN ek süre talep edemez. Danışanın görüşmeye katılmaması durumunda ücret iadesi yoktur.

30. Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. NEOPSİKOLOG tarafından aksi ifade edilmedikçe platformlardaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamı yayımlanamaz ve kopyalanamaz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde NEOPSİKOLOG’a aittir.

31. Gizlilik Politikamız gereği danışanların NEOPSİKOLOG platformlarını hatalı kullanımından veya aldığı danışmanlık hizmetinin içeriğinden doğacak zararlardan NEOPSİKOLOG sorumlu tutulamaz. İnternet bağlantılı tüm hizmet ve servislerde doğası gereği %100 güvenlik vadedilemez. NEOPSİKOLOG güvenlik amaçlı her türlü tedbiri ve/veya hizmeti sağladığını ve geliştirdiğini taahhüt etse de %100 güvenlik garantisi vermemektedir. Zaman içerisinde meydana gelebilecek fark edilemeyen hatalar, eksiklikler veya güvenlik açıklarından NEOPSİKOLOG sorumlu tutulamaz. DANIŞAN ve DANIŞMAN bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

32. DANIŞAN veya danışmanın bu sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda NEOPSİKOLOG sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında kalmaksızın feshedebilir. Ayrıca, sözleşmenin feshinden kaynaklı tüm zararları kusuru olduğu ölçüde DANIŞAN’dan talep edebilir.

33. Danışanlar aldıkları randevunun saatinden 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar danışmanın uygun olduğu başka bir saat ile www.neopsikolog.com üzerinden değiştirebilirler.

34. Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanılmaktadır. Çerezler bir internet web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçalarıdır. Bunlar, kullanıcıların NEOPSİKOLOG web uygulamasında gezinmesine olanak sağlamaktadır ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

35. NEOPSİKOLOG platformlarında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilememesi durumlarında NEOPSİKOLOG kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesini yaparak iptalini sağlayacaktır.

36. NEOPSİKOLOG platformlarında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde NEOPSİKOLOG kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

37. Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

38. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetten 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

39. NEOPSİKOLOG, danışmanların dikkatsizliği, tedbirsizliği, sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. Danışmanların üyelere vereceği zararlar, danışmanlar tarafından karşılanacaktır ve NEOPSİKOLOG’a rücu edilmeyecektir.

40. DANIŞAN’ ın seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden NEOPSİKOLOG ve DANIŞMAN değil DANIŞAN’ın kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

41. DANIŞAN’ların ve danışmanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan NEOPSİKOLOG sorumlu değildir.

42. DANIŞAN’lar ve danışmanlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, NEOPSİKOLOG mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun danışmana ait olduğunu; internet web uygulamasının DANIŞAN ve DANIŞMAN arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

43. DANIŞMAN, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına DANIŞAN’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, NEOPSİKOLOG platformunu temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin DANIŞMAN tarafından iptal edilmesi halinde NEOPSİKOLOG, Kullanıcı Sözleşmesini feshetme ve danışmanın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. DANIŞAN, hizmetlere ilişkin ödemeyi danışmanın temsilcisi sıfatıyla NEOPSİKOLOG’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

44. neopsikolog.com danışanlardan alınan ödemeleri görüşme yapılana kadar pazaryeri ödeme sistemi kapsamında güvende tutar, seans sonunda hizmet ücretini keserek DANIŞMAN’a aktarır.

45. Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi, danışanların ayrı ayrı NEOPSİKOLOG ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmetin satışında NEOPSİKOLOG’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

46. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

47. NEOPSİKOLOG web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

48. NEOPSİKOLOG tarafından DANIŞAN’a SİTE vasıtasıyla açıklanan her türlü veri, bilgi, fikir, buluş, iş, metod, grafik, doküman, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, hukuki ve teknik bilgiler sır gizli bilgi olarak kabul edilir. DANIŞAN, işbu sözleşme çerçevesinde NEOPSİKOLOG’un gizli bilgilerini korumayı, herhangi bir 3. kişiye veya kuruluşa hangi suretle olursa olsun vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı ve doğrudan ya da dolaylı olarak NEOPSİKOLOG ile arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder.

49.NEOPSİKOLOG, gizli bilgi hakkında yetkisiz bir açıklamanın yapıldığı, DANIŞAN tarafından kendi ve/veya üçüncü şahıslar lehine kullanıldığını öğrendiği andan itibaren, masrafları ilgili DANIŞAN’a ait olmak üzere kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabilir, ödemeyi durdurabilir, sözleşmeyi mehilsiz ve tazminatsız feshedebilir.

50.Bu sözleşme kapsamında elde ettiği gizli bilgilere ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirmeyen DANIŞAN, NEOPSİKOLOG’un bu nedenle uğradığı tüm zararları karşılamakla yükümlü olacaktır.

51.DANIŞAN ayrıca, NEOPSİKOLOG’un önceden yazılı onayı olmaksızın, başka herhangi bir tanıtım veya yayımda NEOPSİKOLOG’un (veya herhangi bir iştiraki, acentesi ve teşebbüsünün) ticari markalarını, ticari isimlerini veya diğer unvanlarını kullanamaz.

52.Bu sözleşme sona erse dahi işbu gizlilik maddesi aynen hüküm ifade edecektir. Bu durumda da DANIŞAN gizlilik maddesi hükümlerine aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

53. Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilaflarda NEOPSİKOLOG’un defter, evrak ve bilgisayar kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince münhasır delil teşkil edecektir.

54. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

55. İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

56. Bu sözleşme DANIŞAN’ın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.