Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

NEOPSİKOLOG olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, NEOPSİKOLOG tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. NEOPSİKOLOG, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.neopiskolog.com  adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

1- VERİ KATEGORİLERİ - DANIŞAN

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad, Soyad, e-posta adresi, cep telefonu, rumuz, müşteri yorumları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, açıklamaları ile birlikte detaylı kişisel takvim etkinlikleri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı / süresi vb.), konum bilgileri,

Bir sosyal sorumluluk projesinden faydalanmak istenmesi durumunda;

Tüm kimlik bilgileri, ikametgâh, hastane ve/veya sağlık raporları, şehit gazi yakınlığını gösterir kimlik belgesi ve daha sonra açılacak sosyal sorumluluk projelerinden yararlanmasını sağlamak üzere ihtiyacını ispatlayacak diğer belgeler.

Sitede yayınlanan teste veya testlere katılım sağlanması halinde, test sonuçları, sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir ve site yöneticisi aracılığı ile danışmanlar ile paylaşılmak üzere saklanacaktır.

Soru Sor alanından sorulmuş olan sorular site yöneticisi tarafından incelendikten sonra uygun görülmesi halinde danışmanlar ile paylaşılmasıı ve danışman tarafından cevaplanması halinde "soru sor" alanında halka açık şekilde listelenmesi.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Randevu alımı; danışanın danışman ile görüşmesi; ödeme servis sağlayıcı aracılığı ile ödemenin yapılmasına aracılık edilmesi; sosyal sorumluluk projesine katılım; Reklam; Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi;

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz; NEOPSİKOLOG tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için; kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları; hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar; talep ve başvurularınız vasıtası ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza;

Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde  (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (sürece ilişkin hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

 

2- VERİ KATEGORİLERİ - DANIŞMAN

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad, Soyad, IBAN, diploma, sertifika, fatura bilgileri, kimlik bilgileri, adres, e-posta adresi, cep telefonu, rumuz, müşteri yorumları, açıklamaları ile birlikte detaylı kişisel takvim etkinlikleri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı / süresi vb.), konum bilgileri

Bir sosyal sorumluluk projesinden faydalanmak istenmesi durumunda;

İkametgâh, hastane ve/veya sağlık raporları, şehir gazi yakınlığını gösterir kimlik belgesi ve daha sonra açılacak sosyal sorumluluk projelerinden yararlanmasını sağlamak üzere ihtiyacını ispatlayacak diğer belgeler.

Soru sor alanından sorulmuş olan sorular site yöneticisi tarafından incelendikten sonra uygun görülmesi halinde danışmanlar ile paylaşılması ve danışman tarafından cevaplanması halinde danışmanın ilgili soruya verdiği cevap "soru sor" alanında halka açık şekilde listelenmesi.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Randevu alımı; danışanın danışman ile görüşmesi; ödeme servis sağlayıcı aracılığı ile ödemenin yapılmasına aracılık edilmesi; sosyal sorumluluk projesine katılım; Reklam; Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi;

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz; NEOPSİKOLOG tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için; kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları; hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar; talep ve başvurularınız vasıtası ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza;

Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde  (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (sürece ilişkin hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

 

3- VERİ KATEGORİLERİ - KURUM

İşlenen Kişisel Veriler:

Kurum İsmi, IBAN, diploma, sertifika, fatura bilgileri, tüzel veya gerçek kişilik bilgileri, adres, e-posta adresi, cep telefonu, rumuz, müşteri yorumları, açıklamaları ile birlikte detaylı kişisel takvim etkinlikleri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı / süresi vb.), konum bilgileri

Bir sosyal sorumluluk projesinden faydalanmak istenmesi durumunda;

İkametgâh, hastane ve/veya sağlık raporları, şehir gazi yakınlığını gösterir kimlik belgesi ve daha sonra açılacak sosyal sorumluluk projelerinden yararlanmasını sağlamak üzere ihtiyacını ispatlayacak diğer belgeler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Randevu alımı; danışanın danışman ile görüşmesi; ödeme servis sağlayıcı aracılığı ile ödemenin yapılmasına aracılık edilmesi; sosyal sorumluluk projesine katılım; Reklam; Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi;

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz; NEOPSİKOLOG tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için; kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları; hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar; talep ve başvurularınız vasıtası ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak; sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza;

Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde  (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (sürece ilişkin hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.