Mobbing Nedir?

  • 26 Aralık 2020
  • 0 Yorum

Mobbing sözcüğü, herhangi bir kişiye zorbalık olması maksadı ile, o kişiyi rahatsız etmek yada korkutmak amacıyla yapılan eylemleri ifade eder. Zorbalık olarak da tanımlanabilir. Bir işyerinde mobbing, bir grup çalışanın belirli bir çalışana karşı düşmanca davranışlarda bulunması ya da  bir okulda mobbing bir grup öğrencinin belirli bir öğrenciye karşı düşmanca davranışlarda bulunması olarak nitelendirilebilir. Bu durumda mobbing uygulanan çalışan kendini güvende hissedemez ve görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Aynı şekilde mobbing uygulanan öğrenci de görevlerini yerine getiremez ve derslerinde düşüş yaşanır, özgüven eksikliği meydana gelir. Çalışanların amirlerinin, astlarının ya da meslektaşlarının da çok sayıda mobbing uyguladığı gözlemlenmiştir. Bu davranış açık bir şekilde doğrudan ya da gizli bir şekilde dolaylı yoldan da olabilir. Tüm yıldırma eylemlerinin, kötü niyetli düşmanlık gösterilerinin bazı ortak noktaları vardır. Belirli bir çalışan hakkında söylenti yaymak, çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak, çalışanı küçümsemek, zorbalık yapmak, aşağılamak, çalışanı istifa etmeye zorlamak bu zorbalıkların yalnızca birkaç örneğidir. Mobbing uygulanacak kişiler genellikle en yaratıcı, en etik, en yetkin çalışanlardır. Ya da çalışanların kendi pozisyonunu tehdit ettiğini düşündüğü kişiler çoğu zaman mobbing için hedeflenen kişilerdir. Kadınlar, çok genç çalışanlar ya da çok yaşlı çalışanlar özellikle sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında hedef alınma riski yüksek olan kişilerdir.

Mobbing’in Etkileri Nelerdir?

Mobbing, mağdurların morallerini önemli ölçüde etkilemekle kalmaz doğrudan iş performanslarını da büyük seviyelerde aşağı çeker. Yönetim, çalışanı için bu mobbing olayını ele almadığında ve bu davranışın devam etmesine hatta büyümesine izin verdiğinde, etki çalışan için çok daha yoğun olabilir. Mobbingin birey üzerinde birçok etkisi mevcuttur. Çalışanının işe olan ilgisini azaltmakla kalmayıp günlük görevlerine odaklanmasını zorlaştırır. Çalışan, meslektaşlarına karşı yoğun bir güvensizlik duygusu yaşar. Stres ve kaygısı sürekli artar. Çalışanın eline gelen fırsatları dahi reddetmesine yol açacak zor ve derin duygular yaşatabilir. Bu tür durumlarda, çalışanlar çoğu zaman ,işverenine gerçek nedenini dahi söyleyemeden, istifa ettiği görülmüştür. Bu nedenle mobbing, işyerlerinde büyük ve ciddi aksamalara neden olabilir. Mobbing, bir iş gücünün genel uyumluluğunu azaltarak küçük, büyük fark etmeksizin her türlü işletmeyi etkileyebilir. Bunun sonucunda da yıllar içinde büyük meblağların kaybedilmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra, zorbalık veya taciz ile ilgili sorunu ve endişesi olan çalışanlar bu durumlarını bir iş avukatına danışabilirler. Ayrıca çalışanın mahkemeye çıkması gerekirse, iş avukatı çalışanı destekleyebilir ve süre boyunca rehberlik sağlayabilir. 

Mobbing Nasil Durdurulur?

Zorbalık çoğu bireyin davranışları dışında maruz kaldığı ve engel olamadığı bir etmendir. Fakat bireyin kontrolünde olan şeylere odaklanması, zorbalığa olan tepkisini kontrol etmesini sağlayabilir. Bireyin öncelikli olarak iddialı olması zorbalığı önleyebilir. Mobbing uygulamak isteyen kişiler genellikle zayıf ve sadakatsiz bireyleri avlarlar. Ayrıca mağdurların kızmalarını izlemekten zevk alırlar çünkü bu onlara zorbalık yapmak için bir gerekçe sağlar. Zorbalığa uğradığınız konusunda iddialı olmak, zorbalığa uğranan kurumu bu konu üzerinde harekete geçirebilir. En önemli adımlardan diğeri ise bireyin bu tür davranışları tolere etmeyeceğini net bir şekilde belirtmesi gerekir. Gizlilik ve sessizlik bir diğer zorbalık için ortam hazırlar. Zorbalığa uğranılan durum hakkında bireyin güvendiği biriyle konuşması ve ondan yardım alması da süreci atlatma konusunda çok faydalı olabilir. Konu hakkında resmi kararlar verilebilir. Burada mağdur olan kişi için en önemli detay, düzgün bir üslupla, kısa ve öz bir şekilde durumu açıklamasıdır.