Maudsley Obsesif-Kompulsif Testi

  • 13 Mayıs 2021
  • 0 Yorum

Psikoloji insan davranışlarını inceledikçe pek çok yeni kavramı literatüre kazandırmıştır. Obsesif Kompulsif kavramı kazandırılanlar arasında yer alıyor. Dilimize “takıntı” olarak dönüştürülen bu kavram çok derin anlamları da içerisinde barındırıyor. Obsesif Kompulsif bozukluğu kişilerin sıradan bir hayat yaşamasını zorlaştırmaktadır.

     Obsesif Kompulsif bozukluğu kişiden kişiye farklı belirtiler gösterdiğinden ve bu belirtilerin diğer hastalıklarla benzer olması teşhisinin en zor yanlarından birisidir. Maudsley Obsesif-Kompulsif Testi alanında uzman bir psikolog tarafından uygulanmalıdır. Test sonuçları detaylıca incelenerek kişiye Obsesif Kompulsif bozukluğu varlığı sorgulanmalıdır.

     Maudsley Obsesif-Kompulsif Testi içerisinde 37 soru bulunmaktadır ve yer alan sorular kişinin günlük rutin içerisindeki bazı olaylara karşı verdiği tepkileri ölçmektedir. Bu tepkilerin test süresince değerlendirilerek bir puan aralığında hareket etmesi beklenir. Test sonucunda kişiye Obsesif Kompulsif bozukluğu tanısı konulabilmektedir. Maudsley Obsesif-Kompulsif Testi'ni çözmek için buraya tıklayın.

Obsesif Kompulsif Belirtileri Nelerdir?

     Obsesif Kompulsif halk arasında takıntı olarak bilinmektedir. İnsanların günlük yaşantısındaki pek çok davranış takıntıya sahip olup olmadığı hakkında fikir verebilir. Obsesif Kompulsif bozukluğuna sahip bireyler genellikle her şeyin düzenli ve kontrol altında olması gerektiğine inanırlar. Bu durumun aksi yaşandığında ise panik ve heyecana kapılarak günlük rutinlerini zora sokarlar. Belirtilerinden bazıları şunlardır;

  • Yeni kontrol edilen bir nesneyi yeniden ve sıklıkla kontrol etme
  • Asimetrik duran nesneleri simetrik hale dönüştürme çabası
  • Ortak kullanım alanlarındaki nesnelere dokunamama
  • Sürekli temizlik yapma ve temzilik sonucundan tatmin olmama
  • Her şeyin plan ve program dahilinde ilerlemesi gerektiğine inanma
  • Çevresindekilerin herhangi bir şeyden zarar görmesinden korku halinde olma

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanı ve Tedavi Süreci

     Takıntı adı verilen Obsesif Kompulsif bozukluk teşhisi için yayın olarak Maudsley Obsesif-Kompulsif Testi uygulanmaktadır. Test sonuçlarına göre kişide takıntı sorunu olup olmadığı değerlendirilmektedir. Eğer takıntı yani Obsesif Kompulsif bozukluk teşhisi konulduysa tedaviye başlanması gerekmektedir.

     Takıntı problemlerinde yaygın olan tedavi türü terapidir. Kişi düzenli olarak terapilere katılarak Obsesif Kompulsif bozukluğundan kademeli olarak sıyrılabilir. Kişileri baskı altında tutmadan eşik yöntemi kullanılarak Obsesif Kompulsif bozuklukların ortadan kalkması sağlanabilir. Alanında uzman bir psikolog desteği almadan herhangi bir tanı veya tedavi gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Görüşmeler yüzyüze veya internet üzerinden online olarak yapılabilir. Eğer alanında uzman psikologlarımızdan online psikolojik destek almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.