Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği Nedir?

  • 11 Mayıs 2021
  • 0 Yorum

İnsan yaratılış itibariyle sosyal bir varlıktır. Tek başına hayatını sürdüremez. Diğer insanlarla pek çok alanda alışveriş içerisindedir ve hayatın içerisinde yer alır. İnsanlar kaç yaşında olursa olsun sosyalleşmek zorundadır. Özetle; insanoğlu doğumdan ölüme dek diğer insanlarla bir arada yaşamını sürdürmektedir.

     Günümüzde sıklıkla rastlanan karşılaşılan sosyal fobi kavramı yukarıda belirtilen durumdan kaçınmayı ifade etmektedir. Yani insanlarla bir arada olmak istememe, tek yaşama, kalabalık ortamlarda kendini mutlu hissetmeme gibi özelliklerle ifade edilebilir.

      Sosyal fobi belirli ölçekler ve değerlendirmeler sonucunda derecelendirilebilir. Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği de tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Kişilerin sosyal yaşam alanlarındaki davranışlarını ve hissettiklerini baz alarak hazırlanan bu ölçek ile sosyal fobinin varlığı veya yokluğu belirlenebilmektedir. Unutulmamalıdır ki kesin ve net ifadelerle değerlendirmeler yapılabilmesi sadece alanında uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

     Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği 48 sorudan oluşan bir testtir. İlk 24 soru ile son 24 soru aynıdır. Soruların birbirinden ayrılan yönü ise ilk 24 soru yanıtlanırken hissedilen kaygının düzeyine göre yanıtlar verilirken, son 24 soruya ise uzaklaşma yani kaçınma düzeyine göre yanıtlar verilmektedir. Unutulmamalıdır ki test sonucuna klinik bir tanı konulması mümkün değildir. Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği testini çözmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sosyal Fobinin Sebebi Nedir?

     Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde yaşanan duygusal  değişimler sosyal fobinin ortaya çıkmasında oldukça etkilidir. Ergen bireylerin iç dünyasında yaşadıkları derin duygu karmaşaları nedeniyle sosyal fobi ortaya çıkabilir. Sosyal fobi belirtileri birbirinden farklı olmayan ama kişiden kişiye değişken etkiler gösteren davranışlardır. Çocukluk veya ergenlik döneminde yaşanan duygusal değişimler, travmalar, psikolojik veya fiziksel şiddet, değer görmeme, aşağılanma, başarıya karşı olumsuzluk gibi nedenler sosyal fobinin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.

Sosyal Fobi Belirtileri Nelerdir?

     Sosyal fobi adından da anlaşılacağı üzere sosyalleşmeye karşı oluşturulan tepkilerdir. Kişilerin sosyal fobiye sahip olup olmadığını belirlemek için alanında uzman psikologlar tarafından bazı testlerin yapılması gerekse de sıkça rastlanan belirtilerinden bahsedilebilir. Belirtilerin bir kısmı fizyolojik bir kısmı ise psikolojik kökenlidir. Bu belirtilerden bazıları;

  • Topluluk içerisinde çok fazla terleme
  • Ellerde terleme ve titreme
  • Kalabalık içerisinde çarpıntı ve nefes bozuklukları
  • Kalabalıktan kaçma isteği
  • İnsanlardan uzaklaşmanın daha iyi hissettirmesi

Eğer siz de sosyal fobiniz olduğunu düşünüyor ve bunun hayatınızı zorlaştırdığını düşünüyorsanız buraya tıklayarak uzman psikologlarımızdan randevu alarak hemen görüşmeye başlayabilirsiniz.