Helikopter Ebeveynlik

1969 yılında Haim Ginott tarafından tanımlanmıştır. Çocuklarının yaptığı her harekete dikkat eden, onlara çok fazla odaklanan, onlar için endişelenen, üstüne titreyen, korumacı ve müdahaleci davranan ebevenylerin tutumuna ''Helikopter Ebeveynlik'' denir. Kısaca çocuklarının etrafında pervane gibi dönüp dururlar. 

  LeMoyne ve Buchnanan'a göre artık anne babalar çocuklarının ne yaptıklarını daha rahat görüp takip edebildiklerinden, teknolojinin de yaygınlaşmasıyla bu tutum iyice yaygınlaşmıştır. 


Helikopter Ebeveyn Davranışları

 • Çocuklarının sorumluluklarını kendi üzerine alırlar, yetişkinliklerinde de çocuklarının kendi başlarına bir şey yapmalarına izin vermezler.
 • Çocuklarının üstüne titrer, yedikleri, içtikleri, giydikleri şeylere kadar müdahale ederler.
 • Mükemmelliyetçi bir yapıya sahiptirler.
 • Hayatlarının diğer alanlarında da durumu kontrol eden, müdahale eder halde olmak.
 • Tüm problemleri kendileri çözmeye odaklanıp çocuklarının fikirlerini önemsemezler.
 • Biz bugün parka gittik, biz sınavdan başarılı olduk gibi çocukla bir bütünmüş gibi davranırlar.
 • Çocuklarının bir birey olduğunu fark etmeden onlar yokmuşcasına karar alırlar.

Bu tutuma sahip ebeveynleri olan çocuklarda görülenler:

 • Düşük özgüvene sahiptirler.
 • Kendilerini ifade etmekte güçlük yaşarlar.
 • Bir şey yapmadan önce birilerinin onayını alma ihtiyacı hissederler.
 • Ailelerine ya da çevrelerindeki insanlara bağımlıdırlar.
 • Depresyona daha yatkındırlar.
 • Düşüncelerini ve duygularını bastırırlar.
 • Depresif ruh hali, kaygı bozukluğu
 • Agresif davranışlar

Bu tutumun çocukların gelişimine bakacak olursak;  bu tarz ebeveyni olan çocukların diğer çocuklara göre daha fazla duygusal problemler yaşadıkları görülmüştür ve yine yukarıda bahsedildiği gibi çocukların birey olma ve sorumluluk almaları konusunda bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca karar verme konusunda başkalarına daha bağımlı olma eğilimleri görülmüştür. En olumsuz etkilerden olan çocukların anne babalarına aşırı bağlanmaları ve onlardan kopamamaları çocuğun ilerideki hayatını da ciddi bir şekilde negatif yönde etkilemektedir.