Evlilikte Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları

Evlilikte, iki insanın kalıcı bir beraberlik için iki ayrı aile öyküsü ile bir araya geldikleri ve kendilerini yeniden tanımladıkları evrensel bir kurumdur. Evlilikte eşlerin sorunsuz bir etkileşim ve uyum içerisinde olması beklenir. Ancak iki farklı aile öyküsünden gelen bireyler evlilik sürecinde zaman zaman sorun yaşayabilmektedirler.

Peki Evlilikte Sorun Yaratan Konular Nelerdir?

1.Otorite Sorunu

Evlilikte ilişkiler, yazılı ve kesin kurallara bağlı değildir. Otorite, başkalarının davranışlarına yön verecek kararları verme gücü olarak tanımlanır. Peki bu otorite kimde olmalıdır? Araştırmacı Pitts'e göre sağlıklı evliliklerde otorite; aile refahını sağlayan kişide olmalı ve otoritenin kimde olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

2.Ekonomik Sorunlar

Ailede paranın yönetimi çatışmasının temel sebeplerinden birisi olabilmektedir. Aile ekonomisinin kim tarafından ve nasıl yönetileceğinin belirsizliği, eşlerden birinin ya da her ikisinin gelir gider dengesi ile planlamadaki yetersizliği ve gerçekçi olmayan bilgi ve anlayışa sahip olması sorun yaratmaktadır. Eşlerin bu sorunları karşılıklı konuşarak ortak bir karara varmaları sorunun çözümü için gereklidir. 

3.Cinsel Sorunlar

Eşler arasında yaşanan cinsel sorunlar evlilikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunlar eşlerin doğru bilgilerle eğitilmemesi, fiziksel sorunlar, eşlerden birinin cinsel isteksizliği vs. sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Bu konudaki sorunların ertelenmeden çözüme kavuşturulması, karşı tarafı suçlamadan konuşulması, ilişkilerin karşılıklı doyum sağlanacak biçimde düzenlenmesi ve tanımlanması ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinde etkilidir. Eğer çözümsüz kalınıyorsa bir uzmana başvurulmalıdır.

4.Akraba Sorunları

Evlilikte akraba ilişkilerinin biçimi zaman zaman ailede sorunlar yaratabilir. Çünkü evlilikteki uyum sadece eşler arasındaki ilişkiyle sınırlı değildir. Bu sorunlar; eşlerden birinin anne-babasına aşırı bağlılığı veya bağımlılığı, eşlerden birinin evlilik ilişkilerindeki sorumluluğu taşıyamaması, aileler tarafından istenmeyen bir evlilik yapılması, ailelerin çiftlerin evliliği üzerinde hakimiyet kurmaları, eşlerden birinin maddi yönden ailesine bağımlı olması vs. sebeplerden kaynaklanabilir. Sağlıklı bir evlilik için sorunları tarafsız değerlendirmek, eşlerin aileleri hakkında konuşurken savunmaya geçmeden önyargısız dinlemek, akrabalar ile eş arasındaki dengeyi sağlamak çıkabilecek çatışmaları önlemektedir.

5. Sorumluluk ve İş Bölümü Sorunları

Evlilik birlikteliğinde birtakım sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların neler olduğunu ve kimler tarafından yapılacağını belirlemek, adil bir iş bölümü yapmayı gerektirir. Eşler bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda iş bölümü yaparak çıkabilecek sorunları azaltabilirler. Sorumlulukların yerine getirilmesi ve iş bölümünün yapılması eşler arasındaki rollerin belirlenmesinde önemlidir. Bu sayede birbirleriyle daha yakından ilgilendikleri, kendilerini huzurlu hissettikleri bir aile ortamı sağlanmış olur.

Eşler Sorunların Çözümü İçin Neler Yapmalıdır?

Evlilikte zaman zaman bazı sorunların yaşanması normaldir. Önemli olan sorunları görmezden gelmemek ve büyümeden çözüme kavuşturmaktır. Bunun için de öncelikle sorunun varlığını kabul ederek, doğru bir tanımlama yapmak gerekmektedir. Eşlerin karşılıklı olarak istek ve duygularını birbirlerine net bir şekilde söylemeleri, çözüm için yeni seçenekler üretmeleri, bu seçeneklerden uygun olanını seçerek uygulamaları ve değerlendirmeleri sorunların etkili bir şekilde çözümlenmesinde izlenecek aşamalardır.

Yazar Hakkında

Psikolojik Dan. Cansu Dağlı

Psikolojik Dan. Cansu Dağlı
Müsait Değil

Bireysel Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı
  • $ 16.00

Psikolojik Dan. Cansu Dağlı
Meşgul

Bireysel Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı

  • $ 16.00
    Randevu bilgileri yükleniyor, lütfen bekleyin
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecisiyle mezun oldum. Mezun olduktan sonra da aldığım eğitimlerle kendimi geliştirmeye devam etmekteyim.
Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılıyor
Aile Terapisi Çift terapisi Evlilik sorunları İletişim Bozuklukları İlişki ve duygusal sorunlar Çocuklarda kaygı Çocuklarda parmak emme alışkanlığı Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Kardeş kıskançlığı Psikoeğitim