Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunda Psikoterapi Yaklaşımı

 • 04 Nisan 2021
 • 0 Yorum

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genellikle çocuklarda okul çağında dikkat alanında ve davranışlarda fark edilen problemler ile ortaya çıkmakta ve çözüm yolları aranmaktadır. Başlıca tedavi yolları ilaçlara yönelik olsa da Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) gibi terapi türlerinin de sorun alanlarında olumlu gelişmeler sağladığı bilinmektedir. 

 

DEHB TEDAVİSİNDE TERAPİ

 • Psikoterapi DEHB tanısı almış çocuk ve ergenlerin faydalandığı bir tedavi biçimidir. 

 • Terapi sürecinde bireyler DEHB nedeniyle doğuştan kazanamadıkları dinleme ve dikkatini odaklama yeteneklerini öğrenir.

 • Bazı DEHB’li gençlerde ‘’ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi)’’ adı verilen terapi de olumlu sonuçlara neden olmaktadır. Bu terapi türü genellikle DEHB’nin doğurduğu denge ve yazı yazma problemlerinde etkili olabilmektedir.

 

DEHB’Lİ ÇOCUKLAR NİÇİN TERAPİYE GEREKSİNİM DUYAR?

 • Terapi ile okulda ve evde daha iyi performans gerçekleştirir ve yaşam kaliteleri artar.

Terapi :

 • Okuldaki derslere ve ev ödevlerine odaklanmayı,

 • Dinlemeyi ve dikkatini yönlendirmeyi,

 • Diğer bireylerle daha iyi anlaşmayı,

 • Daha az davranışsal problemler yaşamayı hedefler.

 • Bazı çocuklar ise terapiyi DEHB’nin neden olduğu olumsuz duygularla baş etmek için kullanabilir. Örneğin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nedeniyle depresyonla ve/veya anksiyete ile mücadele eden çocuk ve ergenlerde terapi birçok fayda gösterebilir. Terapi sayesinde çocuklar daha mutlu olur ve kendine daha çok güvenebilir.

 

DEHB’DE TERAPİ NASIL İŞLER?

 • DEHB terapisinde çocuklar yaparak öğrenir. Küçük çocuklar terapi kapsamında genellikle resim çizer, oyun oynar ve terapistle konuşur. Daha büyük çocuklar ya da ergenler ise terapistin ortaya koyduğu aktiviteler ve fikirlerle çalışma alışkanlığı gibi ihtiyaç duydukları alışkanlıkları kazanırlar.

 • Çocuğun yaşına bağlı olarak terapist terapiyi ebeveynlerle birlikte yürütebilirken çalışan ailelerde çocuklar yalnız şekilde terapiye kabul edilebilir. Fakat ebeveynler de terapiye katıldığında önemli ipuçları ve yeni bakış açıları kazanmaları açısından çocuk için daha olumlu bir süreç oluşabilir.

KAYNAKÇA

 • https://kidshealth.org/en/parents/adhd-therapy.html

 • https://raisingchildren.net.au/teens/development/adhd/managing-adhd-12-18-years#behaviour-management-plans-for-teenagers-with-adhd-nav-title

 

                                                                                                          Psikolog Maide Tezcan