Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Dizilerde İşlenen Karakterler

Son dönemlerde televizyon dizilerinde antisosyal kişilik bozukluğu tanı ölçütlerine uyan birçok karakter görülmektedir. Senaristler bu karakterler üzerinden izleyiciye geniş bir alt metin sunabilmektedir.

Aldatan erkek profilinin görünürde düzgün, çocuğuna karşı sorumluluk sahibi, yakışıklı ve çevresi tarafından onaylanan, saygı gören ve sevilen bir kişilik olması onun gizli pokerface sosyopat veya psikopat olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Psikopat denildiğinde filmlerde anlatıldığı gibi sadece seri katil gibi bir çağrışım zihnimizde oluşabilmektedir. Halbuki birçok insanda temel psikoloji bilgisi olanların ayırt edebileceği sosyopati ve psikopati eğilimleri gözlemlenebilmektedir.

Birbirinin neredeyse ardılı olan benzer dizi senaryolarında genellikle erkek eş profilinin narsistik yapısının baskınlığından ötürü karısını aldarak, ondan gizlediği illegal kirli ticari faaliyetlerin içinde olduğu görülmektedir. Bu kirli işlerden de genellikle karısının haberi olmamaktadır. 

İşlenen bu karakterler genellikle en yakın dostlarına bile bir duygu beslemiyor. Sadece role play yaparak acındırma fonksiyonuyla usta bir manipülatör gibi en yakınındaki insanlardan sürekli beslenmektedirler. Bu karakterlerde superego tamamen devre dışı olduğundan ahlak, vicdan gibi kavramlar onlar için anlamsız birer soyut imgelerdir.

Bu manipülatör karakterler yakın çevrelerinde daima sevilirler ve hep neşeli görünürler. Sözleriyle insanlar üzerinde oldukça etki bırakabilmektedirler. İnce ve kıvrak zekalarıyla diğer insanların ilgilerini anında üzerlerine çekebilirler. Yalan söylüyor bile olsalar, üstün ikna beceriyleriyle kendilerini sevdirerek insanları kısa sürede kendilerine inandırırlar.

Suçluluk duygusunun aslında içsel mekanizmalarında hiç yerleşmemiş olması bu kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu belirtilerinin en net göstergesidir. Sosyopat olarak tanımlanan bu tipler gerçek manada asla suçlu gibi hissedemezler. Sorumluluklarını sürekli olarak reddederek yansıtma yaparlar. Karısını aldatırken yakın bir dostuna "ikisini de aynı anda seviyorum" demesi yalanlar üzerine kurulu acındırma fonksiyonunun devreye girmesi ve mağduriyet hissiyatı ile beslendiği bir olgunun tezahürü denilebilir.

Bu insanlarda libido-id üzerinden varlığını devam ettirdiğinden ego ile olan içsel çatışmada daima id kazanır. Genellikle asil olan eğitimli, kültürlü ve başarılı kadınlarla evlenip, onları daha eğitimsiz ve avam sayılabilecek kadınlarla aldatırlar. Evlendiği asil kadın aslında onun kaynak bir rezervidir. 

Sosyopat karakterler dizilerde beyaz yakalı olarak tanımlanan plaza yaşamında çok fazla ön plana çıkmaktadır. Gerçek düzlemde benzer olayların yaşandığını söylemek heralde yanlış olmaz. Sosyopatlar aynı iş ortamında birlikte çalıştıkları evli kadınları da rahatlıkla manipüle edebilmektedirler. Manipüle ettikleri kadınları sürekli olarak acaba değişti mi? değişecek mi? sorunsallarıyla baş başa bırakırlar. Bu negatif uyaranlar savunma mekanizmaları zayıf kadınların bilinçdışını kurcalamaya yöneliktir ve yasak ilişkiyi de genellikle bu durum canlı tutmaktadır. Plaza ortamında görülen bu tipteki manipülatörlerin büyük bir çoğunluğu genellikle evlidir ve örnek bir eş olarak gösterilir.

Senaristlerin son dönemlerde işledikleri Antisosyal kişilik bozukluğu tanı ölçütlerini karşıyalan karakterleri tam olarak bu şekilde özetleyebiliriz. 

Yazar Hakkında

Psikolog Abdullah Gündoğan

Psikolog Abdullah Gündoğan
Müsait Değil

Bireysel Terapi, Yetişkin, Ergen, İlişki ve Çift Terapisi
  • $ 16.00

Psikolog Abdullah Gündoğan
Meşgul

Bireysel Terapi, Yetişkin, Ergen, İlişki ve Çift Terapisi

  • $ 16.00
    Randevu bilgileri yükleniyor, lütfen bekleyin
Bireysel Psikoterapi, İlişki ve Çift Terapisi ağırlıklı olmak üzere aktif olarak danışan görmekteyim.
Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılıyor
Aile Terapisi Bağımlılıklar Çift terapisi Ergen danışmanlığı Evlilik sorunları İlişki ve duygusal sorunlar Kaygı Kişilik bozuklukları Sosyal medya bağımlılığı Yetişkin Psikolojisi